Saské Švýcarsko - aneb Labské pískovce

Udělejte si jednou čas na hluboké vydechnutí a načerpání energie z čerstvého vzduchu.

Elbsandsteingebirge (Labské pískovce), jak zní jeho geografické jméno, se táhne podél Labe z Česka až do Německa. Jak na saské, tak i na české straně jsou rozsáhlé části tohoto území chráněné jako národní park.

Toto malé pohoří je v Evropě jedinečné a spojuje na malém území mnohé protiklady -
bizarní skály, mohutné, strmě vystupující stolové hory, příkré stěny, romantická údolí, úzké soutěsky, husté lesy a rozlehlé pláně.

Zde, v objetí nejkrásnější přírody, ve středu zvláštní kulturní krajiny, je možné si volné chvíle skutečně vychutnat.

Zurück nach oben